Certificeringsproces

Zo werkt het

1. Registratie
Slechts een selecte groep organisaties komt in aanmerking om deel te nemen aan het jaarlijkse onderzoek van het Top Employers Institute. Ontdek hoe uw organisatie een aanvraag kan indienen en deelnemen. Organisaties die actief zijn in minstens vijf landen binnen een bepaalde regio, komen mogelijk in aanmerking om deel te nemen aan de regionale certificering. Lees meer over de voordelen van regionale certificering.

2. Onderzoek – HR Best Practices-onderzoek
Uitstekende arbeidsvoorwaarden bieden is de basis om een Top Employer te worden. Het HR Best Practices-onderzoek analyseert de HR-omgeving van een organisatie: strategie, beleidsimplementatie, monitoring en communicatie van arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling.

3. Validatie
Nadat een deelnemer het HR Best Practices-onderzoek heeft ingediend, begint het Top Employers Institute met een analyse van de antwoorden. In deze fase wordt geverifieerd of de antwoorden die de deelnemer heeft gegeven in het onderzoek een nauwkeurige weergave vormen van de arbeidsomstandigheden van de organisatie (HR-beleid, praktijken en personeelsbeleid). De fase bestaat uit een validatiegesprek met elke deelnemer, een document-validatie en een validatie ter plaatse met een geselecteerde groep deelnemers.

4. Audit
Nadat voor alle deelnemende bedrijven de validatiefase is afgerond en de laatste onderzoeken zijn ingediend, wordt een audit uitgevoerd door een externe auditeur. De audit is gericht op de integriteit van de procedures, processen, systemen en gegevens van het Top Employers Institute.

5. Beoordelingsproces
Het Top Employers Institute bepaalt welke organisaties de voor certificering vereiste normen hebben behaald. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreid feedbackrapport. Bij ondernemingen die de certificering niet behalen bevat het feedbackrapport ook de redenen hiervoor en de punten waar verbetering mogelijk is.

6. Certificeringsproces en uiteindelijke certificering 
Alleen organisaties die worden gekwalificeerd op basis van het uiteindelijke selectieproces, mogen de exclusieve Top Employers-titel en het keurmerk gebruiken. Mocht een organisatie in deze laatste fase van het onderzoeksproces niet voldoen aan de vereiste normen, dan blijft deze deelname vertrouwelijk en wordt de organisatie niet gecertificeerd als Top Employer.
Lees meer over de voordelen van certificering.

 

Jaarlijkse update
De Top Employers-onderzoeksmethode is aangepast aan elk land en wordt elk jaar geactualiseerd, in overeenstemming met de internationale norm voor quoteringen. De methode is ontwikkeld in nauwe samenwerking met HR-deskundigen en andere geselecteerde partners.

Vertrouwelijk
Alle verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal niet op individuele basis worden gedeeld met derden. Alle deelnemers tekenen een waarheidsverklaring bij het invullen van de vragenlijst. Deelnemers die niet voldoen aan de certificeringsvereisten, worden niet bekendgemaakt en niet gecertificeerd als Top Employer.

 

 

Contact

+31 (0)20 624 41 91 nederland@top-employers.com

Referenties

“Having been a certified Top Employer for numerous consecutive years shows the best evidence that we continuously enable our employees to realise their own dreams. Personalised employee care is one of our key values in HR. Nevertheless, sharing our company’s success with our employees is a constant experience we provide for all our people: Chinese and German.”

Read others

Out Now:

On-boarding HR Insights Report

Read more on On-boarding